کرونا | جهش شمار ابتلای روزانه در ترکیه به بیش از ۲ هزار نفر | فارس