اولین توئیت الکاظمی پس از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان | خبرآنلاین