کرونا | مرگ 27 یمنی با علایمی چون تنگی نفس‌ در «پایتخت» دولت مستعفی | فارس