توسعه روابط دوجانبه محور گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ازبکستان و ایران | فارس