اردن: ساخت هفت هزار واحد مسکونی صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم | فارس