خلیل‌زاد برای دور تازه مذاکرات به قطر، هند و پاکستان می‌رود | ایسنا