ترامپ قطعنامه کنگره برای کاهش اختیارات نظامی علیه ایران را وتو کرد | خبرآنلاین