گارد مرزی ترکیه یک نقطه‌دیدبانی روسیه را در سوریه هدف قرار داد | فارس