تلاش سنا برای رد وتوی ترامپ علیه قطعنامه کاهش اختیارات نظامی علیه ایران | خبرآنلاین