بایدن: نباید اجازه الحاق کرانه باختری را به اسرائیل داد | فارس