جنوب یمن | رایزنی فرستاده سازمان ملل با «شورای انتقالی» | فارس