اطلاعات آلمان، اسرائیل را از نقشه خاورمیانه حذف کرد/ وزارت دفاع عذرخواهی کرد | ایسنا