مخالفت حماس و جهاد اسلامی با طرحی عربی برای ازسرگیری مذاکرات سازش | فارس