بیانیه پایانی نشست ملی مالی/ وزیر دفاع لبنان: دولت مدنی تنها راه‌حل است | ایسنا