سفارت عربستان: روابط بن سلمان و ترامپ براساس احترام متقابل است | ایسنا