حماس: «اسرائیل» هیچ اقدام عملی برای تبادل اسرا انجام نداده است | فارس