تهدید بن سلمان از سوی ترامپ و پاسخ عربستان | خبرآنلاین