انتقاد چین از اتهام‌زنی آمریکا | اروپا: دامن‌زدن به تنش‌ها کمکی نمی‌کند | فارس