اذعان یک پایگاه خبری برزیلی به توانمندی ایران در مبارزه با کرونا | فارس