تحولات ترکیه؛ افزایش شمار مبتلایان به کرونا و کاهش ارزش پول ملی | میزان