ترکیه توسعه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد | فارس