واکنش عربستان به رسانه‌ای شدن برخورد تحقیرآمیز ترامپ با بن سلمان | ایسنا