دیپلمات‌های ایرانی در ‌ژنو ۱۰ درصد حقوق یک ماه خود را به پویش همدلی مومنانه اختصاص دادند | فارس