آمار جهانی کرونا در ۱۸ اردیبهشت؛ نزدیک شدن شمار مبتلایان به رقم ۴ میلیون نفر | میزان