Menu

کنترل انصارالله یمن بر شهر استراتژیک "الیتمه" در مرز با عربستان | ایسنا

کنترل انصارالله یمن بر شهر استراتژیک "الیتمه" در مرز با عربستان | ایسنا
ایسنا

یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای انصارالله یمن بامداد امروز جمعه موفق شدند یک شهر مرزی با عربستان در استان الجوف در شمال یمن را به کنترل خود درآورند.

به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، این منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای انصارالله پس از نبرد با واحدهای نظامی ارتش یمن، کنترل شهر استراتژیک "الیتمه" در شمال شرق استان الجوف را به دست گرفتند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود به عربی ۲۱ گفت که ارتش یمن کنترل الیتمه، آخرین پایگاه نیروهای دولت مستعفی یمن در استان الجوف، واقع در نزدیکی مرز عربستان را به دست گرفتند.

این منبع نظامی افزود: کنترل حوثی ها(انصارالله) بر شهر الیتمه پس از نبردهای محدود با یگان های نظامی ارتش دولت (مستعفی) یمن در مجاورت این شهررخ داد.

بیش از یک هفته پیش نیز ارتشو نیروهای مردمی یمن کنترل تعدادی از مناطق و مکان‌های استراتژیک در مناطقی چون برط العنان وخب و الشعف و کبری در جوف را به دست گرفتند.

منطقه الیتمه از اهمیت استراتژیکی برخوردار است، زیرا در نزدیکی نوار مرزی با عربستان قرار دارد و همچنین جاده بین المللی که از آن می گذرد استان الجوف را به بندر زمینی البقاع در شرق صعده متصل می‌کند.