Menu

تصویر زیبای ناسا از انقلاب زمستانی زمین | مشرق

تصویر زیبای ناسا از انقلاب زمستانی زمین | مشرق
مشرق نیوز

انقلاب زمستانی کوتاه‌ترین روز سال در نیمکره شمالی است (اول دی ماه) و شروع رسمی زمستان محسوب می‌شود.

به گزارش مشرق، انقلاب زمستانی کوتاه‌ترین روز سال در نیمکره شمالی است (اول دی ماه) و شروع رسمی زمستان محسوب می‌شود. خورشید در این زمان در پایین‌ترین ارتفاع در آسمان قرار دارد.

انقلاب زمستانی در ستاره‌شناسی لحظه‌ای است که خورشید از دید ناظر زمینی در بیشترین فاصله زاویه‌ای با صفحه استوا در آن سوی نیمکره شمالی-جنوبی ناظر قرار دارد. در نیمکره شمالی روز اول دی ماه (معمولا ۲۲ دسامبر) است که انحراف معیار آن در سال‌های مختلف حداکثر حدود ۱۲ ساعت است.

به گفته منجمان، انقلاب در سیاره زمین دو بار در سال رخ می‌دهد؛ برای نیمکره شمالی، انقلاب تابستانی در حدود ۲۰-۲۱ ژوئن است و در این زمان، تابستان در نیمکره شمالی آغاز می‌شود. در همین زمان زمستان در نیمکره جنوبی فرا می‌رسد.

این تصویر با تصویرگر مرئی و مادون قرمز پیشرفته چرخشی (SEVIRI) در Meteosat-۹ EUMETSAT گرفته شده است:

تصویر زیبای ناسا از انقلاب زمستانی زمین | مشرق