Menu

استاندار نجف استعفا کرد | مشرق

استاندار نجف استعفا کرد | مشرق
مشرق نیوز

پس از استاندار ذی قار، اینبار نوبت استاندار نجف بود تا استعفای خود را اعلام کند.

به گزارش مشرق، «لؤی الیاسری»، استاندار نجف اشرف، استعفای خود را اعلام کرد.

«لؤی الیاسری» در کنفرانس مطبوعاتی در نجف اشرف اعلام کرد که از مقام استانداری کناره‌گیری می‌کند.

وی تأکید کرد که بعد از فشارها و تهدیدهایی علیه خود و خانواده‌اش استعفای خود را تقدیم کرده است.

الیاسری گفت که پیش از استعفا با مقتدی صدر دیدار کرده و همه مسائل را با او در میان گذاشته است و افزود که صدر از وی نخواسته که استعفا دهد.

او تأکید کرد که آماده حضور در دستگاه قضائی و سازمان پاکدستی و ارائه هر گزارشی به آنهاست.

وی همچنین گفت که استان نجف اشرف وضعیت امنیتی بسیار خوبی دارد و تنها استان عراق است که نیروهای ارتش در آن حضور ندارند.

«هاشم الکرعاوی» معاون اول استاندار نجف تا زمان تعیین استاندار جدید، عهده دار امور خواهد بود.

نجف اشرف در روزهای اخیر شاهد تجمعاتی در اعتراض به ضعف خدمات و فساد در حکومت محلی بوده است.

الیاسری از سال ۲۰۱۶ استاندار نجف اشرف بود.

قبل از آن «احمد غنی الخفاجی» استاندار ذی قار به علت آنچه اعتراضات و تیراندازی در تظاهرات به سمت معترضان خوانده شد، استعفای خود را تقدیم کرده بود.