Menu

اینفوگرافیک / مقایسه تلسکوپ‌های فضایی «هابل» و «جیمز وب» | ایسنا

اینفوگرافیک / مقایسه تلسکوپ‌های فضایی «هابل» و «جیمز وب» | ایسنا
ایسنا

تلسکوپ «جیمز وب» قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان است. با پرتاب این تلسکوپ به فضا، دانشمندان امیدوارند زوایای پنهان بیشتری از جهان هستی را کشف کنند. در این اینفوگرافیک به مقایسه دو تلسکوپ فضایی «هابل» و «جیمز وب» پرداخته‌ایم. پیش از جیمز وب، هابل به عنوان برترین تلسکوپ فضایی جهان شناخته می‌شد.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: NASA

اینفوگرافیک / مقایسه تلسکوپ‌های فضایی «هابل» و «جیمز وب» | ایسنا