Menu

دوباره مذاکرات هسته ای جلد نشریات ایرانی شد | خبرآنلاین

دوباره مذاکرات هسته ای جلد نشریات ایرانی شد | خبرآنلاین
خبرآنلاین

تقریبا مهمترین تیتر روزنامه های پنجم دی ماه ۱۴۰۰ و در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در وین به این مذاکرات میان ایران و کشورهای اروپایی اختصاص داشت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، درحالی که روزنامه های اصولگرا از گام بلند دیپلماسی نوشته بودند، دنیای اقتصاد حرف های اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره غنی سازی ۶۰ درصدی را روی جلد برده بود و اعتماد هم از بدعهدی اروپایی ها در آستانه دور جدید مذاکرات وین نوشته بود. 

جام جم تیتر پشتیبانی میدان از دیپلماسی را روی جلد برده و شرق از قول موسویان نوشته: به تیم بایدن هشدار دادیم

به نظر می رسد دور جدید مذاکرات هسته ای در وین یکی از حساسترین دورهای مذاکرات هسته ای در دوساله اخیر برای هر دو طرف باشد. 

۴۱۴۱