Menu

دیدار هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی با الاعرجی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق | ایسنا

دیدار هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی با الاعرجی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق | ایسنا
ایسنا

منبعی آگاه از نشست مشترک هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی با مشاور امنیت ملی عراق برای رایزنی درباره خروج نیروهای آمریکایی خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، منبعی آگاه از نشست مشترک هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی با «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق برای رایزنی درباره خروج نیروهای آمریکایی خبر داد.

منبع مذکور به بغداد الیوم گفت: هیئت هماهنگی در میزبانی از الاعرجی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفت و گو کردند.

در این نشست، نمایندگانی از هیئت هماهنگی گروه‌های مقاومت نیز حضور داشتند.