Menu

کسانی که زندگی مادی آنها وابسته به تحریم است؛افرادی هستند که در دوران جنگ در اقلیت بودند ولی حالا سیاست‌گذار هستند! | خبرآنلاین

کسانی که زندگی مادی آنها وابسته به تحریم است؛افرادی هستند که در دوران جنگ در اقلیت بودند ولی حالا سیاست‌گذار هستند! | خبرآنلاین
خبرآنلاین

یک پژوهشگر و تاریخدان در گفتگو با خبرآنلاین مخالفان بهبود روابط ایران با کشورهای غربی به خصوص آمریکا را در سه دسته طبقه بندی کرد.

به گزارش خبرآنلاین، مجید تفرشی در پاسخ به اینکه استدلال مخالفان بهبود روابط ایران با کشورهای غربی چیست گفت:  بهبود روابط ایران با غرب سه دشمن مشخص دارد: یکی دشمنان ایدئولوژیک در ایران هستند؛ این دسته فکر می کنند در صورت این اتفاق پایان عصر ایدئولوژی انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد. منطق آنان این است که وقتی ایران با غرب مذاکره جدی می‌کند و روابط ایران با دنیا خوب می‌شود دیگر انقلابی وجود نخواهد داشت.

دسته دوم کسانی هستند که معتقدند بهبود روابط ایران با غرب نباید توسط دولت، هاشمی، خاتمی و یا روحانی صورت گیرد و باید این اتفاق به نام خودشان نوشته شود تا اعتبار و منافع آن به پای خودشان نوشته شود. این نگاه در حال حاضر این تلاش را انجام می دهد اما طبیعتا با مخالفان و موانعی روبروست.

نگاه سوم کسانی که زندگی مادی آنها وابسته به تحریم ایران است. برای این دسته اصلا راحت نیست که روابط ایران و غرب و بقیه دنیا بهبود جدی و راهبردی یابد. شماری از کسانی که در شرایط غیررقابتی و ناسالم دوران تحریم بهره های هنگفت مادی میبرند، اگر ببینند که توافق ایران با غرب نزدیک است، برآشفته می‌شوند، چنان که در برجام هم شدند! خب مشخص است که همه برنامه ریزی های مادی این دسته بر مبنای تداوم و گسترش تحریم است.

این کارشناس افزود: محصول تحریم، نبود شفافیت و نظارت است. نبود حسابرسی و نبود فرصت برابر است. زمانی این افراد مثلا در دوران جنگ در اقلیت بودند اما در حال حاضر در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها تاثیرگذار هستند. ادامه این وضع به معنای کاهش یا محو حس تعلق و حس وفاداری عمومی است.باید توجه داشت که تحریم های زمان حاضر با تحریم‌های اوایل انقلاب کاملا متفاوت است و ادامه این وضعیت شرایطی شبیه به کره شمالی را پیش رو خواهد گذاشت. از آنجایی که طبقه متوسط نیز تا حد زیادی از بین رفته و در این شرایط ناگزیر و متاسفانه احتمال توفیق نفوذ بیگانگان در جهت شورش‌های کور، جنگ داخلی و تلاش برای تجزیه وجود دارد.

>>> مشروح این گفتگو را بخوانید:

تفرشی: انتظار گسترش روابط با آسیا و چین بدون رفع تحریم‌ها خوش‌خیالی است

310311