Menu

چند دوز واکسن کرونا در جهان تزریق شده است؟ | مشرق

چند دوز واکسن کرونا در جهان تزریق شده است؟ | مشرق
مشرق نیوز

خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که تاکنون ٩ میلیارد دوز واکسن کرونا در جهان برای مقابله با این ویروس تزریق شده است.

به گزارش مشرق، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که تاکنون ٩ میلیارد دوز واکسن کرونا در جهان برای مقابله با این ویروس تزریق شده است.

این خبرگزاری روز یکشنبه اعلام کرد که بزرگترین کارزار واکسیناسیون در تاریخ بشر همچنان ادامه دارد و به صورت کلی ۸.۹۵ میلیارد دوز واکسن تاکنون تزریق شده است که برابر با ١١٦ دوز در هر ١٠٠ نفر است.

این خبرگزاری با بیان اینکه در حال حاضر میانگین میزان واکسیناسیون در جهان ۴۳.۴ میلیون دوز در روز است تاکید کرد که در صورت تداوم این میزان حدود ۵ ماه طول می‌کشد تا ٧٥ درصد از جمعیت جهان حداقل یک دوز از واکسن کرونا را دریافت کنند.

بلومبرگ تاکید کرد که بازگشت به زندگی عادی مستلزم واکسینه شدن حداقل ٧٥ درصد از جمعیت جهان است.