Menu

آمریکا مسئول گسترش جهانی ویروس کروناست | مشرق

آمریکا مسئول گسترش جهانی ویروس کروناست | مشرق
مشرق نیوز

شبکه خبری "سی جی تی ان" چین در گزارشی اعلام کرد، داده های منابع متعدد نشان می دهد احتمالا آمریکا منشاء ویروس کرونا و مسئول گسترش سریع این ویروس در جهان می باشد.

به گزارش مشرق، این رسانه چینی افزود: براساس گزارش های جدید که از دستکاری سیاسی بیماری کرونا توسط آمریکا و تلاش های ضد همه گیری این ویروس خبر می دهد احتمال می رود این کشور منشاء ویروس کرونا و مسئول گسترش سریع این ویروس در جهان باشد.  

این تحقیق با عنوان "آمریکا مسئول گسترش ویروس کرونا" به طور مشترک توسط سرویس اطلاعاتی «تینک تانک» و موسسه «تائی» منتشر شده است. در این گزارش تاکید شده است مدارک بسیار و شواهد گسترده ای وجود دارد که ثابت می کند منشاء ویروس کرونا از آمریکا بوده است.

بر پایه این گزارش، زمان شیوع ویروس کرونا در آمریکا پیوسته از تاریخ اصلی دیرتر اعلام می شده است و ارتش آمریکا در آغاز و گسترش این همه گیری دخیل است و موارد ابتلای ابتدایی در بسیاری کشورها مرتبط به آمریکا می شود.

در این گزارش که از آمریکا به عنوان " عامل اصلی گسترش ویروس کرونا" نام می برد، گفته شده است این کشور فرصت نگه داشتن همه گیری در مراحل اولیه را از دست داد و با سیاست درهای باز موجب شیوع جهانی ویرس شد و افرادی که به این کشور وارد و از آن خارج شدند موجب سرایت بیماری در سراسر جهان شدند.  

سربازان آمریکایی که به کشورهای خارجی اعزام می شدند نیز با تخطی از دستورالعمل های پیشگیری این همه گیری روند انتقال این ویروس را در جهان تسریع کردند. در نهایت شکست آمریکا در کنترل کردن ویروس کرونا منجر به گسترش وسیع این بیماری شد در حالی که تحریم های یکجانبه این کشور برای برخی کشورها موجب بحران انسانی در این مقطع تاریخی شد.  

بدین ترتیب دستکاری سیاسی آمریکا روند مقابله با این همه گیری را بسیار دشوار کرد. در همین حال آمریکا از زیر بار مسئولیت جلوگیری از همه گیری با تلاش های ضد همه گیری کرونا طفره رفت.

در پایان این گزارش آمده است: آمریکا چنان به سیاست منفعت طلبانه خود چسبیده است که از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی می کند. بدین ترتیب قطبی سازی سیاسی هم به ضرر آمریکا و هم به ضرر جهان در ابعادی وسیع است.  

همه گیری کرونا به ویژه با ظهور سویه های جهش یافته این ویروس ادامه دارد که موجب شک و تردید درباره آینده این همه گیری است. آمریکا باید سیاست های خودمحور و منفعت طلبانه خود را رها کند و بر اشتباهات اصلی خود در جلوگیری و کنترل این بیماری تعمق کند.  

این گزارش در نهایت می افزاید: بهتر است آمریکا از سیاسی کردن این همه گیری و از همکاری کردن با جنبش های ضد همه گیری دست بردارد. همزمان واکسن های خود را با جهان تقسیم کند و تحقیقات درباره منشاء ویروس کرونا را با روش های علمی انجام دهد و به بهبود اقتصاد جهان کمک کند. بدین ترتیب همه گیری کرونا به تدریج شکست خواهد خورد.