Menu

وضعیت بحران زده آمریکا؛ از اوضاع داخلی تا سیاست خارجی | مشرق

وضعیت بحران زده آمریکا؛ از اوضاع داخلی تا سیاست خارجی | مشرق
مشرق نیوز

بر اساس آنچه که از وضعیت بحران زده آمریکا دیده می‌شود نظم مبتنی بر قوانین این کشور به پایان رسیده است.

به گزارش مشرق، پایان نظمی که آمریکایی‌ها در صدد القاء آن به همه جهان بودند این پیام را می‌رساند که باید بر اساس منافع ملی در چنین شرایطی برنامه ریزی کرد و تصمیم گرفت.

درک واقعیت افول آمریکا کار دشواری نیست و با اندکی دقت به شرایط داخلی و وضعیت بین المللی این کشور می‌توان پی برد که آمریکا رو به افول است و مرحله پس از آن را باید فروپاشی نامید، از جنس همان فروپاشی که در اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد.

این روزها سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی یکی از ابرقدرت‌های تاریخ است و اکنون به ظاهر جهان تک قطبی شکل گرفته که تنها باصطلاح ابرقدرت آن آمریکاست.

اما پس از فروپاشی شوروی که اکنون ۳۰ سال از آن می‌گذرد، آمریکا که میدان را برای خود خالی می‌دید، به یکه تازی‌های خود ادامه داد و برای آن هم هزینه‌های برای خود تراشید و هم برای دیگران، همین امر اکنون تبدیل به پاشنه آشیل آمریکا شده است تا جایی که این کشور رو به افول نهاده است.

در کنار افول آمریکا، دنیا خود را بازسازی کرده و در روندی هر چند دشوار، سعی کرده است تا از فرصت به دست آمده بهره ببرد و در مقابل هر آنچه که آمریکا در سرکوب و سلطه دنیا به کار برده بایستد.

مقاومت مقابل زیاده خواهی‌های آمریکا نسبت به گذشته بسیار افزایش یافت تا جایی که در عراق نیروهای مردمی به کاروان‌های نظامی آمریکا حمله می‌کنند و خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستند.

پیشگام خنثی سازی رفتار ساختار شکنانه‌ای که آمریکایی‌ها برای خود مهیا کرده بودند، ایران است و این رفتار نشان می‌دهد که علاوه بر پوشالی بودن قدرت آمریکا، می‌توان حتی آن را به چالش کشید و به روند افول آمریکا متحده سرعت بخشید.

در کنار همه آنچه که آمریکایی‌ها در دنیا مرتکب شده، چالش‌های دیگری همچون چین و روسیه مقابل آمریکا وجود دارد.

آمریکا در ماجراهای اوکراین و تایوان نشان داده است که نه تنها توان بلکه جسارت ندارد تا بتواند در یک تقابل با روسیه بر سر اوکراین ورود کند یا با چین بر سر تایوان وارد جنگ شود.

امریکا نه تنها خود یک وصله ناجور برای جهان است، بلکه از رژیمی حمایت می‌کند که عامل اصلی ناامنی و به خطر افتادن صلح جهانی است.

رژیم صهیونیستی برای آمریکا هزینه‌های زیادی را به بار آورده علاوه بر آن نیز هزینه‌های سنگینی را به منطقه، جهان اسلام و دنیا تحمیل کرده است.

یکی از عوامل مهم در افول آمریکا وجود رژیم صهیونیستی است.

نفوذ عمیق صهیونیست‌ها در ساختار اقتصادی و سیاسی آمریکا به شدت زیاد است.

در هر صورت سران رژیم آمریکا درکی از موقعیت و شرایط بحرانی خود ندارند که اگر چنین درکی وجود داشت، دست از اقدامات خبیثانه بر می‌داشتند.