Menu

اعتصاب غذای اسیر فلسطینی وارد ۱۳۷ روز شد | مشرق

اعتصاب غذای اسیر فلسطینی وارد ۱۳۷ روز شد | مشرق
مشرق نیوز

اعتصاب غذای اسیر فلسطینی در حالی ادامه دارد که دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به اشغالگران درباره شهادت این اسیر هشدار داد.

به گزارش مشرق، به نقل از فلسطین الیوم، «هشام اسماعیل ابو هواش» اسیر فلسطینی به اعتصاب غذای خود ادامه داد.

این اسیر 137 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است.

«اسیر ابوهواش» از وضعیت جسمانی وخیمی برخوردار است.

این درحالی است که «زیاد النخاله» دبیر کل جنبش جهادی اسلامی فلسطین روز گذشته اعلام کرد: ما  شهادت «ابوهواش» را اقدام تروریستی از سوی دشمن قلمداد می‌کنیم.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی شامگاه روز پنجشنبه در رابطه با وضعیت اسیر هشام ابوهواش که از 137 روز پیش در اعتراض به بازداشت موقت خود دست به اعتصاب غذا زده، اظهاراتی بیان کرد ...

«زیاد النخاله» به شدت نسبت به ترور و شهادت اسیر ابوهواش هشدار داده است.

النخاله تصریح کرد که در صورت شهادت این اسیر فلسطینی، ما آن را یک عملیات ترور از سوی دشمن بدون هشدار قبلی می‌دانیم و با این مسئله به مقتضای پایبندی به پاسخگویی به هرگونه عملیات ترور پاسخ خواهیم داد.