Menu

روزنامه "القبس" کویت ملت فلسطین را شخصیت برتر ۲۰۲۱ انتخاب کرد | ایسنا

روزنامه "القبس" کویت ملت فلسطین را  شخصیت برتر ۲۰۲۱ انتخاب کرد | ایسنا
ایسنا

روزنامه "القبس" چاپ کویت ملت فلسطین را به عنوان شخصیت برتر سال ۲۰۲۱ میلادی انتخاب کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه کویتی القبس نوشت که ملت قهرمان فلسطین را پس از آنکه شگفت‌انگیزترین نمونه‌ها را در پایداری در سرزمین مادری و حق تاریخی‌شان ارائه کردند، به عنوان شخصیت برتر سال ۲۰۲۱ انتخاب کرد.

این روزنامه در ادامه سال ۲۰۲۱ را در مورد فلسطینی‌ها تحت چند عنوان فرعی خلاصه کرد، از جمله شلیک موشک‌های مقاومت به اراضی اشغالی در طول جنگ علیه غزه در مه گذشته.

همچنین القبس در زیر عنوان فرعی "نوری در انتهای تونل" به موفقیت شش اسیر فلسطینی زندان جلبوع در عبور از موانع و ماجرای فرار موقت آنها از این زندان اشاره کرد.

"صاحب حق" عنوانی است که این روزنامه کویتی برای نمازگزار فلسطینی به کار برد که در مسجد الاقصی با وجود حضور ده‌ها سرباز مسلح اطرافش با آرامش در حال اقامه نماز خود است.

همچنین "الگوی محله شیخ جراح" عنوانی است که القبس برای منی الکرد، دختر ساکن این محله در قدس اشغالی به خاطر نقش پر رنگش در ایستادگی در برابر طرح‌های دشمن برای بیرون کردن ساکنان این محله به کار برد.

این روزنامه کویتی در ادامه مجموعه‌ای از صحنه‌های دیگری از فلسطین که در سال ۲۰۲۱ نگاه‌ها را به خود جذب کردند، تصویر کرد.