Menu

مقاومت فلسطین در حمایت از اسیر ابوهواش جمعه را "روز خشم" اعلام کرد | ایسنا

مقاومت فلسطین در حمایت از اسیر ابوهواش جمعه را "روز خشم" اعلام کرد | ایسنا
ایسنا

گروه‌های مقاومت فلسطین خواهان راهپیمایی گسترده در سرتاسر فلسطین و اردوگاه‌ها در روز جمعه برای حمایت از هشام ابوهواش و مخالفت با بازداشت اداری شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المسیره، گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما خواهان این هستیم که روز جمعه روز خشم مردمی فلسطین علیه رژیم صهیونیستی باشد و راهپیمایی‌هایی در سرتاسر فلسطین و اردوگاه‌های آوارگان در حمایت از اسیر هشام ابو هواش و مخالفت با بازداشت اداری برگزار شود. هرگونه آسیب زدن به هشام ابو هواش اسیر فلسطینی به معنای تجاوز علیه ملت ما است. مقاومت سپر و شمشیر دفاع از اسرای ما است. ما دشمن صهیونیستی را مسؤول وضعیت جسمانی ابوهواش و هر گونه پیامدی درباره آسیب رسیدن به وی می‌دانیم.

این گروه‌ها تاکید کردند که برای پیگیری تحولات مربوط به اسیر هشام ابو هواش و تعامل با هرگونه تحولات در این خصوص همواره نشست‌های خود را برگزار خواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: ما از مردم فلسطین در غزه، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ که در حمایت از اسیر هشام ابو هواش متحد شدند، قدردانی می‌کنیم. ما همچنین از اسیر ابوهواش که وارد جنگ اعتصاب غذا برای چهل و یکمین روز متوالی شده است تقدیر کرده و به او می‌گوییم که هرگز او را رها نخواهیم کرد تا زمانی که آزاد شود. ما از مردم فلسطین در کرانه باختری و اراضی ۱۹۴۸ می‌خواهیم که به راهپیمایی‌ها و همبستگی با ابوهواش و تشدید درگیری با دشمن صهیونیستی ادامه بدهند. همچنین از ساکنان اردوگاه‌ها و سایر فلسطینی‌ها می‌خواهیم بزرگترین کمپین همبستگی بین‌المللی را با ابوهواش و فشار بر دشمن صهیونیستی برای جرم دانستن بازداشت اداری که نقض قوانین بین‌المللی است تشکیل دهند. ما از نهادهای حقوقی و بشردوستانه عربی و بین‌المللی می‌خواهیم که به وظایف خود در قبال اسرای ما و پیگرد رهبران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت‌های جنگی ضدبشری عمل کنند.