Menu

طالبان نمایشگاه شکست آمریکا برپا کرد | ایسنا

طالبان نمایشگاه شکست آمریکا برپا کرد | ایسنا
ایسنا

نیروهای طالبان نمایشگاه بزرگداشت شکست آمریکا در افغانستان برگزار کرده است.

به گزارش ایسنا، نیروهای طالبان در ولایت غزنی نمایشگاه تاریخی برپا کردند که بخشی از دیوارهای فرو ریخته یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا را به نمایش می‌گذارد.

بر روی یک تکه دیوار بتنی نام نیروها و هنگ‌های آمریکایی که طی بزرگ‌ترین نبرد آمریکا در این ولایت خدمت می‌کردند، حکاکی شده است.

نیروهای آمریکایی در طول تاریخ عموما نام خود را بر روی دیوار پایگاه‌ها و مواضع اشغالی خود حک می‌کردند. حال این بلوک بتنی به نمایش عموم درآمده است تا نمایشگر غلبه طالبان بر نیروهای آمریکایی پس از ۲۰ سال جنگ باشد.

ملا حبیب‌الله مجاهد به خبرگزاری فرانسه گفت: ما باید به افغان‌ها، جهان و نسل‌های آینده نشان دهیم که ما آمریکایی‌ها را - که خودشان را بزرگ‌ترین قدرت جهان خطاب می‌کردند - شکست دادیم.