Menu

شکایت فلسطین از دورویی یائیر لاپید در قبال جامعه جهانی | ایسنا

شکایت فلسطین از دورویی یائیر لاپید در قبال جامعه جهانی | ایسنا
ایسنا

وزارت خارجه فلسطین امروز سه‌شنبه اظهار کرد: اظهارات لاپید دال بر آن است که مواضعش با راست‌گراهای اسرائیلی که حق ملت فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسند، تفاوتی ندارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، وزارت خارجه فلسطین افزود، یائیر لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نه حق ملت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد و نه در حال حاضر حل و فصل با فلسطینی‌ها را قبول دارد.

این وزارتخانه افزود: لاپید با دو زبان حرف می‌زند، زبانی خطاب به افکار عمومی جهان و جامعه جهانی که از رهگذر آن تمایل به صلح و دیدگاه مثبت نسبت به قطعنامه‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد و زبان دیگری که خطاب به جامعه اسرائیل و رسانه‌های اسرائیل است زمانی که با آنها طرف صحبت می‌شود مواضعش کاملا تغییر می‌کند. او خودش را با دیدگاه‌های راست‌گراهای اسرائیل در ائتلاف حاکم هماهنگ می‌کند که نشان از دوگانگی مواضع و گفتمانش دارد.

وزارت خارجه فلسطین ادامه داد: در حالی که لاپید تلاش می‌کند همانطور که با وزیران خارجه اتحادیه اروپا رخ داد به جهان القا کند که حامی راه حل دو کشوری است؛ اما واقعیت او در اظهارات هر روزه‌اش خطاب به خبرنگاران اسرائیلی خودنمایی می‌کند زمانی که در زمینه "دروغ بودن نژادپرستی اسرائیل" و تمایلش به دستاوردهای دیپلماتیک فلسطین در سطح جهانی از جمله کمیته حقوق بشر و بودجه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده وانکار موجودیت اشغالگری و غیره صحبت می‌کند.