Menu

خاطره دسته اول نوری المالکی از کمک سردار دلها به عراق | خبرآنلاین

خاطره دسته اول نوری المالکی از کمک سردار دلها به عراق | خبرآنلاین
خبرآنلاین

نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ طی گفتگویی به ماجرای کمک سردار شهید سلیمانی به عراق می پردازد.

به گزارش خبرآنلاین، نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق در گفتگویی که اخیرا در "مستند ۷۲ ساعت" به کارگردانی مصطفی شوقی اظهاراتی را در خصوص سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد که درخور توجه است. وی گفت:  سخن گفتن در مورد حاج قاسم زیاد و تمام نشدنی است و نقشی که او را داشت نباید فراموش کرد. برخی ها ممکن است از گفتن این مسائل هراس داشته باشند اما باید گفت. سردار سلیمانی در سوریه و عراق نقش داشت و اگر نبود ممکن بود برای این دو کشور اتفاقاتی بیفتد.

وی گفت: در زمان مبارزه با داعش در عملیاتی هلی کوپترها امکان حضور نداشتند به همین دلیل به هواپیماهای سوخو احتیاج پیدا کردیم. حاج قاسم نزد رهبر انقلاب رفت و گفت عراق هواپیماهای سوخو نیاز دارد. هفت هواپیمای سوخو را مسلح به موشک کردند و به ما دادند و از آن استفاده کردیم تا توانستیم حمله کنیم.

المالکی افزود: بعد به هواپیمای بدون سرنشین نیاز پیدا کردیم. سریع یک پایگاه برایمان ساخت. به سلاح نیاز پیدا کردیم ـ به یاد دارم برای آخرین بار که با شهید ابومهدی المهندس که دیدار کردم به او گفتم که یادت هست روی این سکو با هم نیازها و قراردادهای سلاح را تنظیم و امضا می کردیم....  اینگونه مسائل برای ما پیش رفت. در این جنگ او از ما حمایت کرد.... نمی توانیم برخی چیزها را بگوییم...

۳۱۱۳۱۱