Menu

۶ علت روشن شدن و چشمک زدن چراغ روغن ماشین و عیب‌یابی

۶ علت روشن شدن و چشمک زدن چراغ روغن ماشین و عیب‌یابی
ستاره

از موارد مهم که در مانیتور خودرو نشان داده می‌شود، روشن شدن و چشمک زدن چراغ روغن ماشین است که به چند علت مانند کم شدن سطح روغن، یاتاقان، اویل پمپ، فیلتر روغن و ... این اتفاق صورت می‌گیرد.

علت روشن شدن و چشمک زدن چراغ روغن ماشین

۱. کمبود روغن

۲. مرغوبیت روغن موتور

۳. ایجاد مشکل در فیلتر روغن

۴. مخلوط شدن آب یا بنزین با روغن

۵. اویل پمپ یا پمپ روغن

۶. یاتاقان

جمع بندی