Menu

دستور ویژه رئیس جمهور برای کاهش قیمت خودرو در بازار

دستور ویژه رئیس جمهور برای کاهش قیمت خودرو در بازار
چرخان

آقای روحانی رسیدگی سریع به مسئله افزایش قیمت خودرو را بسیار مهم دانست و با اشاره به این که تا کنون 2 بار در جلسات دولت این موضوع مورد بررسی… ادامه مطلب ...

آقای روحانی رسیدگی سریع به مسئله افزایش قیمت خودرو را بسیار مهم دانست و با اشاره به این که تا کنون 2 بار در جلسات دولت این موضوع مورد بررسی قرار گرفته، تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست.

قیمت خودرو در سراشیبی ارزانی قرار می‌گیرد

دستور ویژه رئیس جمهور برای کاهش قیمت خودرو در بازار

‏‎آقای دکتر روحانی رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار مهم دانست و با اشاره به این که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورود کرده و با هرگونه اقدام غیرقانونی در افزایش قیمت خودرو مقابله نماید.