Menu

اگزوزهای عجیب خودروی تیونینگ شده تویوتا!

اگزوزهای عجیب خودروی تیونینگ شده تویوتا!
چرخان

شرکت‌های مختلفی در جهان و به‌خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا مانند مگنافلو، آکراپویک، بورلا و بسیاری دیگر وجود دارند که تنها حوزه فعالیت… ادامه مطلب ...

شرکت‌های مختلفی در جهان و به‌خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا مانند مگنافلو، آکراپویک، بورلا و بسیاری دیگر وجود دارند که تنها حوزه فعالیت این شرکت‌ها، محدود به ساخت و طراحی سیستم‌های خروجی دود یا اگزوزهای جذاب و متنوعی است که می‌توانند چهره یک خودرو را ازاین‌رو به آن رو کنند؛ اما در کشور ژاپن، شاید این قضیه کمی عکس بوده و آن نتیجه جذاب و امیدبخش را ندهد.

اگزوزهای عجیب خودروی تیونینگ شده تویوتا!

شاسی‌بلند جدید تویوتا، کراس اووری برای رقابت با نیسان جوک

این سیستم‌های خروجی دود اگزوز که در تویوتا کرون اثلیت (Crown Athlete) مشاهده می‌کنید، به‌صورت قرینه از دو طرف انتهایی خودرو مسیر خودشان را پیداکرده و هم در قسمت‌های کناری به‌صورت تقارنی و چهارگانه مسئولیت تولید صدا و خروج دود را بر عهده‌دارند و هم در قسمت وسط.

اگزوزهای عجیب خودروی تیونینگ شده تویوتا!