Menu

فناوری اتوپایلوت تسلا باعث کاهش توجه راننده می شود

فناوری اتوپایلوت تسلا باعث کاهش توجه راننده می شود
کارپرس

طبق این مطالعه هنگام فعال شدن اتوپایلوت رانندگان تمایل دارند برای مدت زمانی طولاتری توجه و نگاه خود را به موارد غیرمرتبط با رانندگی معطوف کنند.

به گزارش خودروپرس، نتایج یک مطالعه جدید حاکی است فعال سازی فناوری اتوپایلوت باعث کاهش محسوس توجه رانندگان به امور مرتبط با رانندگی می شود.

براساس این مطالعه که بر داده های فناوری پیشرفته خودرو MIT متکی است، هنگام فعال شدن اتوپایلوت رانندگان تمایل دارند بیشتر از قبل و برای مدت زمانی طولانی تری به موارد غیرمرتبط با رانندگی توجه و نگاه کنند.

طبق مدل به کار رفته در این مطالعه، نگاه های خارج از جاده ای (off-road) و فراوانی آنها هنگام فعال سازی اتوپایلوت طولانی تر از زمانی است که اتوپایلوت در حالت غیرفعال قرار دارد.

این مدل براساس داده های 290 راننده انسانی استخراج شده است.

نویسندگان می گویند این مدل می تواند به عنوان مرجعی برای ارزیابی ایمنی یا تدوین اهداف طراحی برای سیستم های مدیریت راننده استفاه شود.

طبق گزارش وب سایت فناوری خودرو الکترک، تسلا «گزارشات ایمنی» سه ماهه خود را منتشر کرده و با استفاده از آن ادعا کرده که خودروهای تسلا همراه با اتوپایلوت فعال تقریباً 10 برابر احتمال کمتر تصادف در مقایسه با یک خودرو معمولی دارند.

اما این تفسیر از داده ها مورد مناقشه است.

اخیراً اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا (NHTSA) تحقیقات جدیدی را در مورد 11 تصادف خودرو که شامل خودروهای الکتریکی تسلا و سیستم اتوپایلوت آنها می شوند آغاز کرد.

این تحقیقات بر روی 765 هزار خودرو تسلا صورت خواهد گرفت و این تقریباً معادل تعداد خودروهایی است که تسلا از سال 2014 در آمریکا به فروش رسانده است.

در همه موارد تصادف ظاهراً اتوپایلوت یا سیستم کنترل کروز پیش از وقوع حادثه فعال شده بودند.

NHTSA می گوید تحقیقات به ارزیابی این فناوری و نحوه نظارت آن و جلب توجه رانندگان حین استفاده خواهد پرداخت. عملکرد این فناوری از نظر تشخیص و پاسخ به اشیاء و رویدادها نیز بررسی خواهد شد.

فناوری اتوپایلوت تسلا به رانندگان اجازه می دهد تا از رانندگی فارغ شوند در حالی که کامپیوتر روی ماشین کنترل خودرو را در دست می گیرد.

تسلا بارها گفته است که این یک فناوری دستیار راننده است نه یک سیستم رانندگی کاملاً خودران. به این معنا که در صورت نیاز به مداخله دستی راننده باید کنترل خودرو را در دست بگیرد.

با این حال در اغلب مواقع مشخص شده که رانندگان هشدارهای سیستم را نادیده گرفته اند که منجر به بروز تصادفات شده است.

منبع: ETAuto