Menu

خودروهای تسلا با عابران پیاده حرف می زنند

خودروهای تسلا با عابران پیاده حرف می زنند
کارپرس

الون ماسک در توئیتر خود به طرح های جدیدی اشاره کرده که به خودروهای تسلا اجازه می دهد با کمک بلندگوهای خارجی با عابران حرف بزنند.

با این وجود چنین سیستمی ایمنی بیشتری فراهم می کند.

راننده می تواند بدون پایین کشیدن شیشه خودرو یا بوق زدن بی جا، عابران حواس پرت را هوشیار کند.

حتی به نوشته ماسک می توان با کمک این ویژگی هنگام گذر خودرو از کنار عابران پیاده، آنها را خنداند.

با عضویت در کانال های خبرتیوب در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی موبایل خود دریافت کنید.

 عضویت در کانال: تلگرام - اینستاگرام