Menu

ایجاد ارزش افزوده مضاعف با روی کار آمدن خودروهای خودران

ایجاد ارزش افزوده مضاعف با روی کار آمدن خودروهای خودران
کارپرس

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمرکز و تاکید بر اشتراکی بودن خودروهای خودران باعث ارزش افزوده مضاعف می شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گذشته یک نگاه وجود داشت که تاکسی‌ها و آژانس‌ها باید یک طرفه مسافر را جابه جا می‌کردند اما امروزه شاهدیم تاکسی‌های اینترنتی وجه اشتراکی بیشتری پیدا کرده‌اند به نحوی که پس از پایان سفر یک مسافر این امکان را دارند که مسافر بعدی خود را جذب کنند.

هاشمی با تاکید بر اینکه در خودروهای خودران یک مولفه اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و آن مسئله ارتباطات است، گفت: تمرکز و تاکید بر اشتراکی بودن خودروهای خودران باعث ارزش افزوده مضاعف می‌شود و خودروها با تعامل می‌توانند علاوه بر کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها مسئله جابه جایی مسافران را مدیریت و رهبری کنند.

وی ادامه داد: یکی از مولفه‌های اساسی برای توسعه خودروهای خودران در کشور ایجاد پهنای باند و توسعه تکنولوژی است.

هاشمی خاطر نشان کرد: در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش می‌کند تا برای توسعه خودروهای هوشمند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند تا علاوه بر کاهش آلودگی در کلانشهرها به محیط زیست کمک کند.