Menu

تامین کمک هزینه دارو و درمان کودکان بی بضاعت

تامین کمک هزینه دارو و درمان کودکان بی بضاعت
خبرگزاری مهر

پویش تامین کمک هزینه دارو و درمان برای کودکان بی بضاعت و سرطانی بزودی آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه هموطنان خیر و نیکوکار می توانند از طریق #۵۲۳*۷۸۰* برای درمان کودکان بیمار سرطانی و همچنین کودکان معلول کمک کنند.

مدیر پویش تامین هزینه دارو و درمان کودکان بی بضاعت تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از کودکان برای درمان در نوبت هستند و چنانچه هزینه دارو و درمان آنها تامین شود بخش بزرگی از مشکلات خانواده هایشان برطرف خواهد شد.

دربندی به مرحله دوم پویش که مربوط به تامین پوشاک کودکان مناطق محروم و سیل زده گفت: در این پویش ۲۰ هزار جفت کفش خریداری شده که به زودی میان کودکان مناطق محروم و سیل زده توزیع می شود.

وی گفت: در مرحله اول نیز ۱۹هزار قوطی شیرخشک تهیه و میان نوزادان ۶ ماه به بالا در مناطق محروم توزیع شد.